Herroepingsrecht

Klicken Sie für Deutsch

§ 10 Herroepingsrecht en herroepingsbeleid
1. Wettelijk herroepingsrecht en instructies over herroeping
Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft gekregen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (e-mail info@kleidermafia.com) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. De terugbetaling vindt plaats op de rekening waarmee u heeft betaald. Bij betaling op rekening, evenals bij vooruitbetaling per bank, wordt de retouroverschrijving doorgestuurd naar de rekening waarvan de overschrijving is gedaan. Als u met Paypal / creditcard heeft betaald, wordt de terugbetaling gedaan op de bijbehorende Paypal / creditcardrekening. Gevolgen herroeping: Als u deze overeenkomst herroept, zijn wij u alle betalingen verschuldigd die wij van u hebben ontvangen, met uitzondering van de leveringskosten (en met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat u een andere type levering dan dat van de goedkoopste standaardlevering die ons wordt aangeboden) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. De koper draagt de kosten voor het terugzenden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van veertien dagen is verstreken. U draagt de kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft een eventueel waardeverlies van de goederen alleen te betalen als dit waardeverlies te wijten is aan een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

2. Als u de geleverde goederen binnen de herroepingstermijn aan ons retourneert zonder uitdrukkelijke herroeping, behandelen wij dit als een herroeping en zijn de hierboven beschreven gevolgen van de herroeping van toepassing (als er een volledig ingevuld herroepingsformulier in het pakket zit en er afzendergegevens met het bestelnummer en de datum op de buitenkant voor wettelijke bescherming).Voorbeeld herroepingsformulier


Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug naar de e-mail info@kleidermafia.com

Hierbij herroep ik het contract dat ik heb gesloten voor de aankoop van de volgende goederen:

Besteld op: __________/ontvangen op __________

Achternaam: __________________ ____________
Bestellingsnummer: ______________________
Adres: ____________________________
Telefoon nummer: _______________________
E-mail: ________________________________

Goederen: ____________________________
Grond: _____________________________

Handtekening: __________________________